Ważne informacje

Podpisaliśmy umowy na blisko siedem milionów złotych…

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowy na zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.Umowy dotyczą zadań: -Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”. Dofinansowanie 1 313 852, 78 PLN, środki własne […]

Ważne informacje

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

Ogłoszenie Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na […]

Uncategorized

Środki na budowę sceny plenerowej

Mamy to! Sejmik Województwa Mazowieckiego pozytywnie odpowiedział na nasz wniosek i zdecydował o przekazaniu 2,1 mln zł na budowę sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. […]

Ważne informacje

„Opieka Wytchnieniowa- 2023”

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Solcu nad Wisłą w 2023 roku realizuje ProgramOpieka Wytchnieniowa – edycja 2023. Wyżej wymieniony Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków […]