Ważne informacje

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

Ogłoszenie Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na […]

Uncategorized

Środki na budowę sceny plenerowej

Mamy to! Sejmik Województwa Mazowieckiego pozytywnie odpowiedział na nasz wniosek i zdecydował o przekazaniu 2,1 mln zł na budowę sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. […]