Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( POPŻ )

PODPROGRAM 2021 plus– efekty

  1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy zBankiem Żywności w Radomiu realizowałProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 pluswspółfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  kwiecień 2023– wrzesień 2023.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  3. warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka wieprzowa),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),

Pomoc żywnościowa trafiła do 400osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 6,21000ton żywności;

o 400 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

4. Dla Beneficjentów Podprogramu 2021 plusprowadzono spotkania aktywizujące o charakterze włączenia społecznego w ramach pracy socjalnej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021 Plus

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

EFEKTY – PODPROGRAM 2021 – MGOPS Solec nad Wisłą

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.