Rada Miejska VIII Kadencji
Nowe Władze Miasta i Gminy w Solec nad Wisłą VIII Kadencji
Radni gminy: (2018- 2023)

  Szczerba Tadeusz   Przewodniczący Rady Miejskiej
  Wiśniewska Wiesława  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
  Chmielnicki Zbigniew
  Mazurek Marek
   Paweł Zieliński
  Wojtal Michał
  Skalińska Elżbieta
  Kowalski Grzegorz
  Bubnik Tomasz
  Zubała Wioletta
  Zając Wacław
  Chmielnicki Ryszard
  Jóźwik Jakub
  Woźniak Krzysztof
  Matuska Dariusz