Harmonogram wywozu odpadów na 2024r.

1.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2024 roku

2.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 2024 roku

3.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą za 2023 rok.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą za 2022 rok.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na rok 2023

Zarządzenie Nr 1a/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Solcu nad Wisłą