Urząd Miasta i Gminy

Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1,

27-320 Solec nad Wisłą

tel: 783-627-100

tel: 781-054-500

e-mail:  gmina@solec.pl      

burmistrz@solec.pl

WYKAZ TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

tel – 783 627 100  – CENTRALKA I

Sekretarz Miasta i Gminy  tel – 691 658 424

Referat Spraw Obywatelskich, USC tel – 693 987 917

Budownictwo, infrastruktura drogowa, rolnictwo, gospodarka komunalna tel – 693 990 841

Zamówienia publiczne, inwestycje, informatyzacja Urzędu  tel –693 972 583

Odpady komunalne, ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa tel – 693 914 611

Skarbnik Miasta i Gminy  tel – 697 360 380

Wymiar podatkowy  tel – 697 192 318

Księgowość podatkowa  tel – 697 203 068

Jednostki organizacyjne  tel – 781 054 500

Ewidencja działalności gospodarczej tel – 695 918 933 

tel – 781 054 500 – CENTRALKA II

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  tel – 783 630 476

Świadczenia rodzinne i wychowawcze  tel – 783 623 915

Centrum Usług Wspólnych kierownik  tel – 783 597 337

Centrum usług wspólnych księgowość  tel – 783 623 862

Księgowość budżetowa  tel – 697 300 184

Przewodniczący Rady Miejskiej  tel – 783 423 796

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna tel – 607676169

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  tel – 601747316