Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji 2019 – 2024


I.Komisja Rewizyjna

Bubnik Tomasz Stanisław – Przewodniczący Komisji
Paweł Zieliński
Matuska Dariusz Jacek
Wojtal Michał
Woźniak Krzysztof

II.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Chmielnicki Zbigniew Janusz – Przewodniczący Komisji
Wojtal Michał
Woźniak Krzysztof

III.Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Zając Wacław – Przewodniczący Komisji
Chmielnicki Ryszard Zdzisław
Jóźwik Jakub Sebastian
Kowalski Grzegorz Piotr
Wojtal Michał

IV.Komisja Rolna, Handlu i Usług

Kowalski Grzegorz Piotr – Przewodniczący Komisji
Chmielnicki Ryszard Zdzisław
Paweł Zieliński
Matuska Dariusz Jacek
Skalińska Elżbieta

V.Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy

Skalińska Elżbieta – Przewodniczący Komisji
Chmielnicki Zbigniew Janusz
Jóźwik Jakub Sebastian
Mazurek Marek Sławomir
Zubała Wioletta

Komisje Rady Gminy VII kadencji


I. Komisja Rewizyjna
Tomasz Bubnik Przewodniczący
Krzysztof Woźniak
Celina Majewska

II. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów
Kozłowska Zofia Przewodnicząca
Lichota Krzysztof
Kowaleczka Anna
Zając Wacław

III. Komisja Rolna, Handlu i Usług
Krzysztof Lichota Przewodniczący
Tadeusz Szczerba
Marek Mazurek
Małgorzata Wodecka
Wiesław Szymczyk

IV. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy
Borek Andrzej  Przewodniczący
Kowaleczka Anna
Mazurek Marek
Zając Wacław
Kozłowska Zofia