1.INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 8 września 2023 r. o zmienionych siedzibach OBKW

2.INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 8 września 2023 r.

3.Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych w CRW

4.Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

5.Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH znak X

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Prezentacja OKW