Opieka Medyczna

Ośrodek Zdrowia w Solcu nad Wisłą
Adres:
ul. Słoneczna 2
27-320 Solec nad Wisłą
tel/fax (048) -37-61-206
E-mail: nzoz_solec@wp.pl

Wojciech Chechliński i Ewa Woźniak Spółka Partnerska Lekarzy

Komórki w ZOZ:
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet i poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
Poradnia ginekologiczno – położnicza
Poradnia i gabinet lekarza POZ
Poradnia logopedyczna
Poradnia foniatryczna dla dzieci