Partnerstwo miast jest formą współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami różnych krajów. Podstawą partnerstwa miast jest wymiana kulturalna, gospodarcza oraz informacyjna. Historia nawiązywania partnerskich relacji między miastami sięga 1947 roku.

Najważniejszym celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi niezależnie od formalnych granic państwowych. Współpraca między miastami bardzo często inicjowana jest przez partnerstwa i współpracę szkół w poszczególnych miastach. W innych przypadkach, partnerstwo jest wynikiem osobistych kontaktów mieszkańców.

MIASTO I GMINA SOLEC NAD WISŁĄ NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z MIASTEM PARTNERSKIM :


TEOFIPOL- MIASTO NA UKRAINIE W OBWODZIE CHMIELNICKIM, W REJONIE CHMIELNICKIM.

Początki współpracy Solca nad Wisłą i Teofipola sięgają 2023 roku. W marcu 2023 r. odbyła się pierwsza wizyta partnerska Miasta Teofipol w Solcu nad Wisłą. Oprócz podpisania umowy partnerskiej, przedstawiciele Miasta Teofipol mieli okazje zapoznać się z historią Solca nad Wisłą. Punktami odwiedzin był:  kościół pw. WNMP w Solcu nad Wisłą, Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, OSP KSRG Solec nad Wisłą, oraz gospodarstwo rolne.
Miasta utrzymują partnerskie relacje przede wszystkim w dziedzinie kultury, sportu i edukacji.  Następuje wymiana korespondencji pomiędzy samorządami. Przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą otrzymali zaproszenie na wizytę partnerską w mieście Teofipol, ale ze względu na niepewną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym, odstąpiono od wyjazdu.