Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
Mieście i Gminie Solec nad Wisłą na rok 2023

DO POBRANIA ZARZĄDZENIE

DO POBRANIA OGŁOSZENIE