Ważne informacje

„Opieka Wytchnieniowa- 2023”

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Solcu nad Wisłą w 2023 roku realizuje ProgramOpieka Wytchnieniowa – edycja 2023. Wyżej wymieniony Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków […]