News

Ulotka

Na terenie Miasta I Gminy Solec nad Wisłą pojawiły się ulotki dotyczące oznakowania pojemników na odbiór odpadów komunalnych. Informujemy, że Miasto i Gmina Solec nad Wisłą nie ma nic wspólnego z rozprowadzaniem wspomnianych ulotek i […]

News

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do udziału w głosowaniu na […]

News

Umowa na budowę kotłowni oraz wymianę instalacji ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na zadanie ,,Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą”. Inwestycja jest dofinansowana w 90 % w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita: […]

Brak grafiki
Ważne informacje

INFORMACJA

                                                                                                                                           […]