Ulotka

Na terenie Miasta I Gminy Solec nad Wisłą pojawiły się ulotki dotyczące oznakowania pojemników na odbiór odpadów komunalnych. Informujemy, że Miasto i Gmina Solec nad Wisłą nie ma nic wspólnego z rozprowadzaniem wspomnianych ulotek i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte. Firma odbierająca odpady została zobligowana do uzupełnienia braków w oznakowaniu pojemników

STAWKA ZA ODBIÓR ODPADÓW NIE ULEGA ZMIANIE