Umowa na budowę kotłowni oraz wymianę instalacji ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na zadanie ,,Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą”. Inwestycja jest dofinansowana w 90 % w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita: 772 440, 00 zł- dofinansowanie to kwota 695 196, 00 zł. W ramach umowy zostanie wymieniona cała instalacja ogrzewania, wybudowana kotłownia wraz z montażem źródła ciepła na paliwo ekologiczne oraz zamontowany system klimatyzacji pomieszczeń. Inwestora tj. Urząd Miasta i gminy Solec nad Wisłą reprezentował burmistrz- Marek Szymczyk oraz skarbnik – Ewa Sikorska, ze strony wykonawcy ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. umowę podpisał prezes zarządu – Grzegorz Lipka.

Prace zostaną zakończone do końca września 2023 roku tj. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.