Podpisaliśmy umowy na blisko siedem milionów złotych…

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowy na zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.Umowy dotyczą zadań:

-Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”. Dofinansowanie 1 313 852, 78 PLN, środki własne 69 150,15 PLN.

-Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” Dofinansowanie 5 249 697,34 PLN, środki własne 276 299, 86 PLN.

Umowę podpisali burmistrz – Marek Szymczyk i skarbnik – Ewa Sikorska , wykonawcę firmę P.P.H.U STAN-LUB s.c. reprezentował Lubomir Bujała. Umowę podpisano w obecności Radnych Rady Miejskiej Solec nad Wisłą.

Warto nadmienić, że na zadania polegające na remontach i przebudowie dróg gminnych mamy w tym roku zagwarantowaną kwotę blisko 9 milionów złotych🏗🚧