Ważne informacje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą informuje, że rozpoczął się nabór wnioskóww ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Cel Programu Głównym celem […]

Ważne informacje

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, to ogólnopolska kampaniaedukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej związana zzagrożeniami sezonu grzewczego. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolskakampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych zmożliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domachjednorodzinnych oraz […]