Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą zakończyła realizacje zadania „ Zbieranie, transport      i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na które otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31 050,40 zł. Przedmiotowy projekt realizowany był w okresie od 26.10.2023r. do 26.01.2024 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy poprzez stopniową eliminację obejmowało, odbiór wraz z załadunkiem płyt azbestowo-cementowych, transport     w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwienia, a także unieszkodliwieniu na składowisko odpadów niebezpiecznych  w łącznej ilości 66,104 Mg. Zadanie było realizowane na 27 nieruchomościach . 

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

       /-/ Marek Szymczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*