OGŁOSZENIE Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@krzemienny krag.info  wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” Bałtów 55,                  27 – 423 Bałtów, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do Biura LGD Bałtów 55, 27 – 423 Bałtów, w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Sienno, Solec nad Wisłą oraz Rzeczniów.

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt z Specjalistą ds. wdrażania LSR  Justyną Chamerą  numer tel. 41 252 72 33