👉,,Florek” będzie jak nowy🚒

Figurkę ufundowali mieszkańcy Sadkowic w 1811 r. i jest to najstarsza figurka  w powiecie lipskim ku czci Św.  Floriana-patrona strażaków. Stan techniczny z racji ponad 200 lat od pobudowania oraz jej usytuowanie na skarpie przy drodze  o dużym natężeniu ruchu, skłonił nas do podjęcia działań w celu jej odnowienia  i przeniesienia na plac przy remizie OSP Sadkowice. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń i warunków od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków figurka została zdemontowana, przewieziona do pracowni gdzie zostanie poddana gruntownej renowacji po czym trafi na przygotowane przez druhów z OSP Sadkowice miejsce.