DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ  I  WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W SOLCU NAD WISŁĄ