Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

DO POBRANIA INFORMACJA

karta ZGŁOSZENIOWA