DRODZY MIESZKAŃCY !

Informujemy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (II transza). Wnioski zgodnie z załączonym wzorem, należy składać w pokoju numer 5 Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą. do 17 stycznia 2023r.

DO POBRANIA WNIOSEK O ZAKUP 

(zakup paliwa stałego dotyczy osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego)