Mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie

Informujemy, że zakończył się cykl dwudziestu jeden zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysów i członków rad sołeckiech na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Zebrania odbywały się na podstawie uchwały nr LXXIX/454/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z dnia 8 stycznia 2024 r. Zwołane przez Burmistrza zebrania wiejskie odbyły się według wskazanego Zarządzeniem harmonogramu od dnia 16 stycznia do 5 lutego. W spotkaniach uczestniczyli Burmistrz- Marek Szymczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej- Tadeusz Szczerba, Sekretarz- Roksana Dąbrowska-Czerwonka, Skarbnik- Ewa Sikorska oraz Inspektor- Renata Skrzek. W porównaniu do poprzedniej kadencji, doszło do zmian na stanowisku sołtysa w 10 sołectwach. Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz sołtysów oraz członków Rady Sołeckiej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na kadencję 2024- 2029. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za tak aktywny i liczny udział w zebraniach wiejskich. Podkreślić należy bardzo wysoką frekwencję podczas zebrań.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*