Informacja na temat dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.