Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – przymrozki wiosenne

W odpowiedzi na sygnały rolników dotyczące zaobserwowanych strat w uprawach dotkniętych zjawiskiem przymrozków wiosennych, Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą informuje, że istnieje możliwość złożenia WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD przez producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu w wyniku niskich temperatur.

Wnioski przyjmowane będą od 1 czerwca 2023r. do 16 czerwca 2023r. w godz. 8:00-15:00 pokój nr 5,

Do składanego wniosku rolnik BEZWZGLĘDNIE dołącza:

  • wniosek o płatności bezpośrednie na rok 2023, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt zaświadczenie o ich ilości wydane przez ARiMR.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą oraz na stronie internetowej.

WAŻNE !!!!

Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników ZOSTANĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA.

DO POBRANIA WNIOSEK

DO POBRANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU