News

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

Profilaktyczna akcja WORD Radom ,, Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny ” w PSP Pawłowice. W spotkaniu wzięli udział uczniowie PSP Solec nad Wisłą, NSPzOP w Przedmieściu Dalszym oraz PSP Pawłowice. Serdeczne podziękowania dla dyrektorów placówek oświatowych […]

Brak grafiki
News

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO!

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i […]