1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
  2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych.
  3. Wniosek i załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
  4. Oświadczenie składającego wniosek dotyczący dzierżawionych gruntów
  5. OŚWIADCZENIE o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika
  6. Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe.
  7. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.
  8. Konie ras dużych
  9. Koni ras małych