Złote Gody w dniu święta zakochanych

We wtorek 14 lutego 2023 r. 18 par z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów, odprawioną przez ks. dr. Krzysztofa Maja oraz ks. Mariusza Krycię.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą. Dostojnych Jubilatów oraz gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Szymczyk.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wręczył Szanownym Jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą – Marek Szymczyk. Skierował do Jubilatów ciepłe słowa uznania, wdzięczności oraz podziękowania za piękny przykład życia małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięli również:Przewodniczący Rady Miejskiej –Tadeusz Szczerba, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Roksana Dąbrowska-Czerwonka, Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy –Ewa Sikorska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej –Iwona Borek.

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili:

Państwo Zdzisława i Henryk Brodalka z Lasu Gliniańskiego

Państwo Jadwiga i Władysław Burdon z Solca nad Wisłą

Państwo Grażyna i Tadeusz Burek z Sadkowic-Kolonii

Państwo Stanisława i Rajmund Fliszkiewicz z Solca nad Wisłą

Państwo Teresa i Zbigniew Gil z Sadkowic

Państwo Danuta i Jan Jakubowscy z Solca nad Wisłą

Państwo Anna i Józef Juszczyk ze Słuszczyna

Państwo Grażyna i Lech Kowalczyk z z Pawłowic

Państwo Zofia i Franciszek Kręccy z Sadkowic-Kolonii

Państwo Krystyna i Grzegorz Kwaśnik z Sadkowic-Kolonii

Państwo Marianna i Józef Łyjak z Przedmieścia Bliższego

Państwo Marianna i Bogdan Minkina z Kępy Piotrowińskiej

Państwo Eugenia i Edward Misiak z Solca nad Wisłą

Państwo Irena i Henryk Pawlińscy z Zemborzyna Pierwszego

Państwo Irena i Ryszard Stępniewscy z Pawłowic

Państwo Jadwiga i Jan Traczyk z Gliny

Państwo Irena i Adam Waśka z Sadkowic

Państwo Halina i Marek Więcław z Dziurkowa

W imieniu Jubilatów głos zabrała Pani Krystyna Kwaśnik, która nie kryjąc wzruszenia, podziękowała za organizacje jubileuszu pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą oraz księżom.

Uroczystość umilał występ Zespołu Śpiewaczego Powiślacy oraz kapela ludowa w składzie: Barbara Michalec – akordeon,Zdzisław Kwapiński – saksofon oraz Roman Michałek – baraban.

Pod adresem bohaterów jubileuszu padło wiele ciepłych słów, gratulacji oraz życzeń dalszych okrągłych rocznic.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy dla Dyrekcji i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą.

Podziękowanie w imieniu Jubilatów – Pani Krystyna Kwaśnik

W imieniu Jubilatów serdecznie dziękuję władzom Miasta i Gminy Solec nad Wisła za zorganizowanie uroczystości Złotych godów.

W naszej pamięci pozostanie szczególna satysfakcja, że przyszło nam świętować nasze Jubileusze w tak zacnym gronie z Panem Burmistrzem Markiem Szymczykiem na czele. Dziękuje Panu Burmistrzowi za wręczenie Medali. Szczególne podziękowania kieruje do Pani kierownik USC Alicji Szymczyk, która przyczyniła się do tak wspaniałej oprawy.

Dziękuje również obecnym przedstawicielom duchowieństwa za życzenia łask Bożych i błogosławieństwo na przyszłość.

Dziękuję za Państwa obecność, za wiele serdecznych, ciepłych słów skierowanych pod naszym adresem. Czujemy się zaszczyceni, uhonorowani i docenieni.

Życzymy wszystkim zgromadzonym zdrowia oraz sukcesów w pracy na rzecz całej społeczności Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

W imieniu Jubilatów i własnym dziękuję za te piękne chwile.

« z 2 »