I Sesja Rady Miejskiej kadencji 2024 – 2029

W dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji Rady Miejskiej kadencji 2024 – 2029, zwołanej na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I, odbyło się wręczenie nominacji nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą oraz zaprzysiężenie Burmistrza elekta – Małgorzaty Eweliny Szymańskiej.

Podczas obrad  inauguracyjnej I Sesji Radni Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą złożyli ślubowanie. Dokonano także wyboru przewodniczącego rady, którym została radna Jadwiga Kandyba  oraz wiceprzewodniczącego rady, którym został radny Tadeusz Szczerba.

Kolejnym punktem uroczystości było zaprzysiężenie nowo wybranej Burmistrz Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą. Objęcie obowiązków przez burmistrz nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy …”.


Po złożeniu ślubowania nowo zaprzysiężona Burmistrz skierowała do zebranych słowa podziękowania za oddane głosy i wyraziła chęć współpracy na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

W skład Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą IX kadencji wchodzą:

 1. Chmielnicki Zbigniew Janusz
 2. Fliszkiewicz Agnieszka
 3. Jarosz Marcin
 4. Jóźwik Jakub Sebastian
 5. Kandyba Jadwiga
 6. Klukiewicz Elżbieta
 7. Michalec Karolina
 8. Rejowska Edyta
 9. Rosicka Daria Oliwia
 10. Szczerba Tadeusz
 11. Teske Lucyna Marta
 12. Walczyk Grzegorz
 13. Woźniak Krzysztof
 14. Zieliński Paweł
 15. Zubała Wioletta

IX kadencja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą to kolejny, nowy rozdział w historii Miasta i Gminy. Wybrani radni, którzy otrzymali mandat społeczny w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r. będą reprezentować swoich mieszkańców i działać na rzecz społeczności lokalnych.