Zarządzenie w sprawie powołania składu Rady Seniorów w Solcu nad Wisłą