Wyniki naboru nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”    w terminie od 14.09.2023 r. do 29.09.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na stronie   www.krzemiennykrag.info