Bezpłatne szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska