Podpisanie umowy na utworzenie EKOPRACOWNI

W dniu 23.08.2023r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Solec nad Wisłą, której przedmiotem jest udzielenie dotacji w kwocie 45.000,00 zł na utworzenie pracowni przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą w ramach programu „EKOPRACOWNIA”.

Celem działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej i działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.