Odbiory techniczne dróg gminnych

Zakończyliśmy pierwsze inwestycje drogowe zaplanowane na bieżący rok . W dniu wczorajszym dokonano odbiorów technicznych dwóch dróg wewnętrznych. Przebudowane drogi to ulica Kopernika w Solcu nad Wisłą i droga w miejscowości Glina. Remonty zrealizowano w ramach zadania Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nas Wisłą w ramach Programu Rządowego Polski Ład edycja I.

Zdjęcia poniżej przedstawiają drogi przed i po zakończeniu robót. O postępach prac na kolejnych odcinkach dróg będziemy informować Państwa na bieżąco