Finał projektu „Śladami generała Hauke-Bosaka po Solcu nad Wisłą”

W niedzielę 04.06.2023 r. podsumowaliśmy projekt „Śladami generała Hauke-Bosaka po Solcu nad Wisłą”. Uroczyste obchody zainicjowane zostały uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. kan. dr Krzysztofa Maja, po której nastąpiło złożenie wieńców na mogile powstańca styczniowego Stanisława Chmielnickiego. W programie uroczystości znalazło się także otwarcie „Kryjówki generała Hauke-Bosaka”, prelekcja historyczna, II etap konkursu wiedzy dla uczniów, prezentacja gry planszowej, wręczenie nagród laureatom konkursów oraz emocjonujące widowisko grup rekonstrukcyjnych.

Finał obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego zrealizowany został w ramach projektu „Śladami generała Hauke-Bosaka po Solcu nad Wisłą”.