Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych – obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

OSOBY PRAWNE

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegającyh opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

OSOBY FIZYCZNE

Podatek od nieruchomości

IN- 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających  opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

Podatek rolny

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

Podatek leśny

IL- 1 Informacja o lasach

ZIL- 1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL- 2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL- 3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

O wszelkich zmianach dotyczących (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiany właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych – obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.

OSOBY PRAWNE

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

OSOBY FIZYCZNE

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE – ZAŁĄCZNIKI DO DEKLARACJI, INFORMACJI

Załącznik ZN-1-A -Dane o nieruchomościach

Załącznik ZN-1-B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Załącznik ZR-1-A -Dane o nieruchomościach rolnych

Załącznik ZR-1-B – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Załącznik ZL-1-A -Dane o nieruchomościach leśnych

Załącznik ZL-1-B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

O wszelkich zmianach dotyczących (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiany właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.