1. Sekretarz Miasta i Gminy – Wiesław Cieślak (OS)


  1.  sprawy kadrowe
  2. sprawy ochotniczych straży pożarnych i ppoż
      e-mail: sekretarz.s@solec.pl    e mail: w.cieslak@solec.pl

2. Skarbnik Miasta i Gminy – Sikorska Ewa (FN)


e-mail: finanse@solec.pl

3. Referat finansowy:


 Lenart Marzena – główny księgowy
 e-mail: m.lenart@solec.pl

Iwona Mgłosiek  – stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej
e-mail: i.mglosiek@solec.pl
 Renata Skrzek – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalowych
  e-mail: r.skrzek@solec.pl
 Żądło – Lichota Anna– stanowisko ds. księgowości podatkowej
  e-mail: a.lichota@solec.pl

 4. Referat spraw obywatelskich w tym USC: (USC)


 Szymczyk Alicja – Kierownik USC
  e-mail:  a.szymczyk@solec.pl   
 Roksana Dąbrowska-Czerwonka  – stanowisko ds. obywatelskich,   ewidencji ludności, zdrowia,  ochrony danych osobowych,archiwum zakładowego
  e-mail:r.d.czerwonka@solec.pl  

5. Zardzewiała Danuta – stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu Burmistrza i ewidencji działalności gospodarczej. (SDG)

e-mail: d.zardzewiala@solec.pl

 Teske Marcin –  stanowisko ds.  informatyzacji Urzędu. ( I )

  e-mail: m.teske@solec.pl
 Minkina Marcin – stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji
   e-mail: m.minkina@solec.pl

 6. Referat ds. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (ROŚiGK)


Wojtalik Lucyna – stanowisko ds.rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami komunalnymi.
  e-mail: l.wojtalik@solec.pl
 Markuszewska Anna – stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i lokalowej, budownictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  e-mail: a.markuszewska@solec.pl
 Wasila Monika – stanowisko ds. infrastruktury drogowej, gospodarowania i zarządzania gminnymi zasobami nieruchomości, infrastruktury technicznej.
e-mail: m.wasila@solec.pl

7. Pracownicy obsługi:


a) sprzątaczka – Łyczkowska Maria
b) pracownik gospodarczy – Emilian Klisowski

 

8.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( M-GOPS)


Grzegorz Adamski –  Kierownik Ośrodka, pełniący również funkcje przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą ,

tel. 721 836 698, lub 783 630 476

mail: g.adamski@solec.pl    gopssolec@interia.pl 
Maria Skwira – Starszy pracownik socjalny działający na terenie następujących miejscowości  : Sadkowice, Sadkowice Kolonia, Pawłowice, Marianów, Kępa Piotrowińska, Zemborzyn,Zemborzyn  Pierwszy, Zemborzyn Drugi, Glina, Słuszczyn, Las Gliniański, , Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Raj, Raj.
tel. 783 630 476 
e-mail: m.skwira@solec.pl
Bogumiła Baczkowska  – Starszy pracownik socjalny działający na terenie następujących miejscowości: Kalinówek, Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Boiska, Boiska Kolonia, Kłudzie.
tel.783 630 476
e-mail: b.baczkowska@solec.pl
Katarzyna Misztal – Starszy pracownik socjalny działający na terenie następujących miejscowości : Wola Pawłowska, Solec nad Wisłą
tel. 783 630 476
e-mail: k.misztal@solec.pl
Sabina Liberska – pracownik socjalny  ds. świadczeń rodzinnych/ m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie.
tel. 783 623 915,lub 663 484 356
e-mail: s.liberska@solec.pl
Magdalena Kozak- referent ds. świadczeń realizuje zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń „ Dobry Start” oraz prowadzi postępowania wobec dłużników  alimentacyjnych
e-mail: m.kozak@solec.pl

tel. 783 623 915,lub 663 484 356

Anna Chmielnicka – Kwiatek –  asystent rodziny
e-mail:  a.kwiatek@solec.pl    

tel. 783 630 476

Bożena Mazurek –  starszy asystent rodziny
e-mail: b.mazurek@solec.pl

tel. 783 630 476

Anastazja Kozak – opiekunka osób niepełnosprawnych i starszych

 

9. Centrum Usług Wspólnych (CUW)

Kierownik – Katarzyna Tkaczyk
  e-mail: cuw@solec.pl
Główny Księgowy – Katarzyna Krygier
e-mail: cuw.krygier@solec.pl
Księgowy – Sylwia Rogoś
e-mail: cuw.rogos@solec.pl

10.Roksana Dąbrowska-Czerwonka – Inspektor Ochrony Danych
 e-mail: iod@solec.pl