Odpady Komunalne numer rachunku bankowego do wpłat :

63 9135 0008 0000 1179 2000 0490

Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Solec nad Wisłą  w sprawie prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów.

1.INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2021 R .

2.ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ZA 2020 ROK

3.INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE ORAZ O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU

4.Harmonogram odbioru  zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021.

5.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021 miejsca trudnodostępne.

6. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych.

7. Deklaracja o wysokości opłaty dla nieruchomości wielolokalowych .

8.ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

9.Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

10.Rejestr zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.