Odpady Komunalne numer rachunku bankowego do wpłat :

63 9135 0008 0000 1179 2000 0490

Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Solec nad Wisłą  w sprawie prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów.

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE w 2022

harmonogramy:

1. Harmonogram odbioru  zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na rok 2022.

2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Miasta i  Gminy Solec nad Wisłą na rok 2022 miejsca trudnodostępne.

.INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2021 R .

2.ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ZA 2021 ROK

3.INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE ORAZ O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU