1. Deklaracja o wysokości opłaty dla nieruchomości wielolokalowych.
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych.
  3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021
  4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021 miejsca trudno-dostępne.
  5. Wniosek na usunięcie drzew, krzewów os. prawne, os. fiz. prow. dział. gosp.
  6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wycinki drzew.
  7. Wniosek-o-udzielenie-lub-zmiane-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-opróżnienia -zbiornikow
  8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
  9. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  10. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC NAD WISŁĄ