1. Deklaracja o wysokości opłaty dla nieruchomości wielolokalowych.
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady dla nieruchomości jednorodzinnych.
 3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021
 4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2021 miejsca trudno-dostępne.
 5. Wniosek na usunięcie drzew, krzewów os. prawne, os. fiz. prow. dział. gosp.
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wycinki drzew.
 7. Wniosek-o-udzielenie-lub-zmiane-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-opróżnienia -zbiornikow
 8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
 9. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 10. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
 11. Harmonogram odbioru  zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na rok 2022.
 12. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Miasta i  Gminy Solec nad Wisłą na rok 2022 miejsca trudnodostępne.