Struktura Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą1. Sekretarz Gminy - Wiesław Cieślak (OS)


  1.  sprawy kadrowe
  2. sprawy ochotniczych straży pożarnych i ppoż
    e-mail: sekretarz.s@solec.pl    e mail: w.cieslak@solec.pl

2. Skarbnik Gminy (SG)


Sikorska Ewa 

 e-mail: finanse@solec.pl

 

3. Referat finansowy: (FN)


Włodarczyk Wiesława - z-ca skarbnika

  e-mail: w.wlodarczyk@solec.pl

Ofman Henryka - stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej

 e-mail: h.ofman@solec.pl

 Lenart Marzena - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

 e-mail: m.lenart@solec.pl

Wasila Monika - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

 e-mail: m.wasila@solec.pl

 Żądło - Lichota Anna- stanowisko ds. księgowości podatkowej

 e-mail: a.lichota@solec.pl

Siewierska Ewa - stanowisko ds. księgowości podatkowej

 e-mail: e.siewierska@solec.pl

4. Referat spraw obywatelskich w tym USC: (USC)


Szymczyk Alicja - Kierownik USC

 e-mail:  a.szymczyk@solec.pl    usc-el1@tlen.pl

Roksana Dąbrowska-Czerwonka  - stanowisko ds. obywatelskich, ewidencji ludności, zdrowia,  ochrony danych osobowych, archiwum zakładowego .

 e-mail:     r.d.czerwonka@solec.pl  

5. Zardzewiała Danuta - stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu wójta i ewidencji działalności gospodarczej. (SDG)


e-mail: d.zardzewiala@solec.pl

6. Kalinowska Ilona - stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, obsługi rady gminy (ZPIRG)


e-mail: i.kalinowska@solec.pl

7. Teske Marcin -  stanowisko ds.  informatyzacji Urzędu. ( I )


 e-mail: m.teske@solec.pl

 

8. Referat ds. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.(ROŚiGK)


 Minkina Marcin -  Kierownik      

e-mail: m.minkina@solec.pl

Wojtalik Lucyna  stanowisko ds.rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami komunalnymi.

e-mail: l.wojtalik@solec.pl

 

Markuszewska Anna - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i lokalowej, budownictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

e-mail: a.markuszewska@solec.pl

 

Śmieszek Lucja - stanowisko ds. infrastruktury drogowej, gospodarowania i zarządzania gminnymi zasobami nieruchomości, infrastruktury technicznej.                

e-mail: l.smieszek@solec.pl

Wasila Monika - stanowisko ds. infrastruktury drogowej, gospodarowania i zarządzania gminnymi zasobami nieruchomości, infrastruktury technicznej. 

e-mail: m.wasila@solec.pl

 

Pracownicy obsługi:
a) sprzątaczka - Łyczkowska Maria
b) pracownik gospodarczy - Emilian Klisowski

 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą   (GOPS) 


Grzegorz Adamski -  Kierownik Ośrodka, pełniący również funkcje przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.    tel-721 836 698

 e-mail: g.adamski@solec.pl    gopssolec@interia.pl    

Maria Skwira 

Starszy pracownik socjalny działający na terenie następujących miejscowości  : Sadkowice, Sadkowice Kolonia, Pawłowice, Marianów, Kępa Piotrowińska, Zemborzyn,Zemborzyn  Pierwszy, Zemborzyn Drugi, Glina, Słuszczyn, Las Gliniański, , Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Raj, Raj.

e-mail: m.skwira@solec.pl

Bogumiła Baczkowska  

Starszy pracownik socjalny działający na terenie następujących miejscowości: Kalinówek, Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Boiska, Boiska Kolonia, Kłudzie.

 e-mail: b.baczkowska@solec.pl.

Katarzyna Misztal  

 Starszy pracownik socjalny działający na terenie następujących miejscowości : Wola Pawłowska, Solec nad Wisłą

 e-mail: k.misztal@solec.pl

Sabina Liberska 

Pracownik socjalny  ds. świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego,  realizuje również zadania ustawy o postępowaniu wobec dłużników  alimentacyjnych.

 e-mail: s.liberska@solec.pl
  • Bożena Mazurek – asystent rodziny
  • Anastazja Kozak – opiekunka osób niepełnosprawnych i starszych

 

 

10. Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec Nad Wisłą (CUW)


Kierownik - Katarzyna Tkaczyk

 e-mail: cuw@solec.pl

 Główny Księgowy - Katarzyna Krygier

e-mail: cuw.krygier@solec.pl

Księgowy - Sylwia Rogoś

e-mail: cuw.rogos@solec.pl

11.Roksana Dąbrowska-Czerwonka - Inspektor Ochrony Danych 

 

 e-mail: iod@solec.pl