Sołtysi


Sołtysi i Rady Sołeckie VII Kadencji 2015 - 2019
Boiska - Sołtys: Trepiak Rafał

Rada Sołecka:
1.     Gajek Adam
2.     Masternak Anna
3.     Toman Barbara
4.     Gajek Czesław

Boiska Kolonia - Sołtys: Draganek Tadeusz

Rada Sołecka:
1.     Gumińska Romualda
2.     Piątek Wojciech
3.     Życiński Kamil
4.     Struska Magdalena

Dziurków - Sołtys: Zając Wacław

Rada sołecka:
1.     Kowaleczko Romuald
2.     Skrzek Władysław
3.     Jóźwik Antoni
4.     Majewski Jan

Solec nad Wisłą - Sołtys: Pietrynik Krzysztof

Rada sołecka:
1.     Chmielnicki Zbigniew
2.     Cybulski Tadeusz
3.     Ciesielska Wanda
4.     Błażejewska Anna

Glina - Sołtys: Sosnowska Urszula
Rada sołecka:
1.    Zubała Wioletta
2.    Piątek Grażyna
3.    Walczak Magdalena
4.    Koniusz Tomasz

Kalinówek - Sołtys: Pękala Kamil
Rada sołecka:
1.    Lasota Małgorzata
2.    Jąder Sławomir
3.    Kalinowski Janusz
4.    Lichota Krystyna

Kępa Piotrowińska - Sołtys: Pakuła Eugeniusz
Rada sołecka:
1.    Czyż Grzegorz
2.    Kozieł Marek
3.    Ćwintal Teresa
4.    Kowaleczka Mirosław

Kłudzie - Sołtys: Mazurek Marek
Rada sołecka:
1.    Mazurek Paweł
2.    Mężyk Krystyna
3.    Michalec Sebastian
4.    Kacperek Diana

Kolonia Nadwiślańska - Sołtys: Szczerba Tadeusz

Rada sołecka:
1.    Lichota Adam
2.    Zygmunt Marcin
3.    Wróbel Adam
4.    Burek Kazimierz

Las Gliniański - Sołtys: Szymanowski Stanisław

Rada sołecka:
1.    Woźniak Krzysztof
2.    Łyjak Grzegorz
3.    Adamczyk Wiesław
4.    Kowalczyk Janina

Marianów - Sołtys: Minkina Bogdan

Rada sołecka:
1.    Główka Elżbieta
2.    Szumlak Krzysztof
3.    Kowalczyk Krzysztof
4.    Urban Teresa

Przedmieście Dalsze - Sołtys: Chmielnicki Ryszard

Rada sołecka:
1.    Owczarek Teresa
2.    Kozak Paweł
3.    Krawczyk Leszek
4.    Samsel Mariusz

Przedmieście Bliższe - Sołtys: Krawczyk Iwona

Rada sołecka:
1.    Górski Marek
2.    Łyjak Marianna
3.    Fliszkiewicz Elżbieta
4.    Czaja Janusz

Pawłowice- Sołtys:Osojca Jacek

Rada sołecka:
1.    Grzegorz Kucharczyk
2.    Wiesława Wiśniewska
3.    Grzegorz Studniarz
4.    Renata Sołtykiewicz

Sadkowice- Sołtys:Kazimierz Szewczyk

Rada sołecka:
1.    Janusz Maciejewski
2.    Jan Kozak
3.    Krzysztof Lichota
4.    Mariusz Szewczyk

Sadkowice Kolonia - Sołtys: Bojek Damian

Rada sołecka:
1.    Matuska Dariusz 
2.    Łukawski Daniel
3.    Przydatek Marek
4.    Walczyk Renata

Słuszczyn - Sołtys: Szczerba Andrzej

Rada sołecka:
1.    Węgłowska Władysława
2.    Przydatek Stefan
3.    Kędzierska Małgorzata
4.    Borkowski Witold

Wola Pawłowska - Sołtys: Marzena Czerwonka

Rada sołecka:
1.    Bugaj Jadwiga
2.    Czerwonka Sławomir
3.    Szymczyk Wiesław
4.    Grabska Aldona

Zemborzyn Drugi  - Sołtys: Józef Trela

Rada sołecka:
1. Sas Lech  
2. Grabski Michał 
3.Bonatowski Jacek   
4.Sas Konrad  

Zemborzyn Kolonia  - Sołtys: Halina Smagieł

Rada sołecka:
1.Trela Adam 
2.Bonatowski Paweł
3.Miaz Krzysztof  
4.Kantorek Tomasz

 Zemborzyn Pierwszy - Sołtys: Sochaj Renata

Rada sołecka:
1.Misztal Iwona
2.Smagieł Adam
3.Matuska Aneta  
4.Poziomek Zenobia

sotysi 2