współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

 

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań dotyczące realizacji zadań publicznych!

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Do pobrania:

- wzór oferty realizacji zadania publicznego

- wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniają się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Do pobrania:

- Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 08.08.2019r.

- wzór uproszczonej oferty

- wzór uproszczonego sprawozdania