Komisje

Komisje Rady Gminy VIII kadencji 2019 – 2024

 

I.Komisja Rewizyjna

Bubnik Tomasz Stanisław – Przewodniczący Komisji
Gałek Szymon Jarosław
Matuska Dariusz Jacek
Wojtal Michał
Woźniak Krzysztof

II.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Chmielnicki Zbigniew Janusz – Przewodniczący Komisji
Wojtal Michał
Woźniak Krzysztof

III.Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Zając Wacław – Przewodniczący Komisji
Chmielnicki Ryszard Zdzisław
Jóźwik Jakub Sebastian
Kowalski Grzegorz Piotr
Wojtal Michał

IV.Komisja Rolna, Handlu i Usług

Kowalski Grzegorz Piotr – Przewodniczący Komisji
Chmielnicki Ryszard Zdzisław
Gałek Szymon Jarosław
Matuska Dariusz Jacek
Skalińska Elżbieta

V.Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy

Skalińska Elżbieta – Przewodniczący Komisji
Chmielnicki Zbigniew Janusz
Jóźwik Jakub Sebastian
Mazurek Marek Sławomir
Zubała Wioletta

 

Komisje Rady Gminy VII kadencji

 


I. Komisja Rewizyjna
    Tomasz Bubnik Przewodniczący
    Krzysztof Woźniak
    Celina Majewska

II. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów
    Kozłowska Zofia Przewodnicząca
    Lichota Krzysztof
    Kowaleczka Anna
    Zając Wacław

III. Komisja Rolna, Handlu i Usług
    Krzysztof Lichota Przewodniczący
    Tadeusz Szczerba
    Marek Mazurek
    Małgorzata Wodecka
    Wiesław Szymczyk

IV. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy
    Borek Andrzej  Przewodniczący
    Kowaleczka Anna
    Mazurek Marek
    Zając Wacław
    Kozłowska Zofia