Aktualnosci

Plakat informacyjny ASI

wfosigw23

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW

               Gmina Solec nad Wisłą zakończyła realizację zadania „ Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku”, na które otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     w Warszawie w wysokości 9 936,35 zł. Koszt całkowity projektu wyniósł 14 194,79 zł. Udział środków własnych wyniósł 4 258,44 zł. Przedmiotowy projekt realizowany był  w okresie od 15.05.2019r. do 31.08.2019r.

            Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy poprzez stopniową eliminację obejmowało pakowanie, odbiór wraz załadunkiem płyt azbestowo-cementowych, transporcie  w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości 64,58 Mg. Zadanie było realizowane na 24 nieruchomościach.

 

 

azbest solec 33

 

na strone1Solec Plakat2222

wodociong4

logo1b

logo4