Szkoły

                                                           BIP Jednostek Organizacyjnych znajduje się pod adresem
Zespół Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą.

ul. Kościuszki 20
27-320 Solec nad Wisłą
Tel/fax: (048) 37 61 214

W skład zespołu wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, spsolec@wp.pl
- Publiczne Gimnazjum, gimnazjum_solec@interklasa.pl

Witryna internetowa: http://www.zsssolec.pl/ 
Dyrektor zespołu: Iwona Borek.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym.
27 – 320 Solec nad Wisłą
tel.(048) 376 12 47

Witryna internetowa: http://nsp.przedmiescie.szkolnastrona.pl/
e mail: nsp.przedmiescie.dalsze@wp.pl
Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Gozdur - Rutkowska

 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PAWŁOWICACH
 Zespół Szkół Samorządowych w Pawłowicach istnieje od 1 września 2003 roku. W jego skład wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
Funkcję dyrektora Zespołu od początku jego utworzenia pełni Pan Jerzy Cieślik.

Witryna internetowa:http://www.zsspawlowice.pl
e mail : zsspawlowice@wp.pl
tel: (048) 37-66-004