Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

https://cuwsolec.bip.gov.pl/

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr XXIX/145/2016 utworzona została samorządowa jednostka organizacyjna Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 1, w miejsce zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2016 r. Inspektoratu Oświaty Samorządowej.

Zadaniem nowej jednostki jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Jednostkami obsługiwanymi są:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach,
  3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą,
  4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą,
  5. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą,
  6. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą ” w likwidacji”.