Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą gromadzi zbiory już ponad 60 lat. Swoją działalność rozpoczęła w 1946 roku jako biblioteka gromadzka, przechodząc wiele zmian organizacyjnych i lokalowych. Obecnie funkcjonuje jako biblioteka gminna.
Biblioteka gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową m. in. informatory, encyklopedie, słowniki językowe i tematyczne oraz literaturę dotyczącą regionu. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i poszukiwań czytelników.
Biblioteka obsługuje czytelników całej gminy. Na koniec 2007 roku zarejestrowała 459 czytelników, którzy wypożyczyli 13.784 woluminy, w czytelni udzielono 436 informacji bibliograficznych. W 2007 roku zakupionych zostało 570 woluminów.
W czerwcu 2007 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przydział komputerów w ramach programu „IKONKA” w celu utworzenia czytelni internetowej z wolnym dostępem dla czytelników.
Biblioteka oferuje swoim czytelnikom:
– wystawki książek,
– aktualne gazetki,
– lekcje biblioteczne
– głośne czytanie lektur szkolnych i bajek w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
– stale uzupełniany księgozbiór nowościami wydawniczymi,
– cykliczne spotkania z najmłodszym czytelnikiem – gry i zabawy literackie.
Godziny otwarcia:
Codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
PON. PT   8.00 -16.00,
WT. 10.00 -18.00,
ŚR. CZW. 7.30 – 15.30

DO DNIA 31.03.2018r. ,BIBLIOTEKA W KAŻDY WTOREK, CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH  7.30 – 15.30

Kierownik – Agnieszka Sobolewska

strona www Biblioteki

tel- 48 3761266
Wyszukiwarka książek
mak