Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla

DRODZY MIESZKAŃCY!

            Informujemy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Wnioski zgodnie z załączonym wzorem, można składać w pokoju numer 5 Urzędu Miasta  i Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą.

Zgodnie z oświadczeniem znajdującym się we wniosku nie są uprawnione do zakupu preferencyjnego paliwa stałego osoby fizyczne ani żaden z członków ich gospodarstwa domowego, które nabyły paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Ilość węgla, którą gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić za pośrednictwem Miasta  i Gminy na warunkach preferencyjnych określona została przez Ministra Aktywów Państwowych w drodze rozporządzenia i obejmuje okres:

do dnia 31 grudnia 2022r. – 1500 kg

DO POBRANIA WZÓR