Informacja dla mieszkańców

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy
w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

Wzory oświadczeń dla zamrożenia cen prądu: Tauron, PGE, Enea, wzory pomocnicze od Infor.pl. Oświadczenia składa się w przedsiębiorstwach energetycznych.

Oświadczenie TAURON DO POBRANIA

Oświadczenie ENEA DO POBRANIA

Oświadczenie PGE Obrót S.A. DO POBRANIA

Oświadczenie E.ON DO POBRANIA

Karta Dużej Rodziny DO POBRANIA

Oświadczenie dla rolnika DO POBRANIA

Oświadczenie dla osoby niepełnosprawnej DO POBRANIA

Maksymalna cena energii dla odbiorców Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rządową pomocą zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach
z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh. Aby skorzystać
z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.